1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
El responsable de les dades i titular de la pàgina web https://www.datalab.es és DATALAB, SL (en endavant DL), societat mercantil amb domicili situat en C / Castillejos, 352 Baixos 08025 Barcelona, ​​amb CIF: B08 .630.782, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 25506, Foli 120, Fulla Nº B89723, inscripció 2a. Telèfon 93.476.69.10. Correu electrònic: info@datalab.es.
2. Amb quina finalitat tractem vustros dades personals?
En DL tractem la informació que ens faciliteu per tal de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciteu o facilitar-vos ofertes de serveis del vostre interès, en cas que així ens ho demaneu a l'incloure les vostres dades i correu electrònic en l'espai habilitat a nostre formulari.
3. Quan de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens sol·liciteu la seva supressió. En tot cas, s'han de conservar durant un termini de 5 anys a partir de l'últim contacte.
4. Quina és la legimitación pel tractament de les vostres dades?
La base legal pel tractament de les vostres dades és la de donar resposta a la vostra petició d'informació, de compra dels productes sol·licitats, o la de l'execució dels serveis contractats.
5. A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les vostres dades s'incorporaran a la base de dades pertanyent a el Grup DATALAB, a què pertany DL i que inclou, a més, la societat DATALAB TECNOLOGIA, SA, però no seran cedides a tercers tret obligació legal; però, per a la realització dels diferents serveis que oferim, pot ser necessari compartir els vostres dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.
6. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DL estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem en l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. DL deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o durant l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a més informació i per exercitar els seus drets, si us plau, adreceu-vos a l'apartat exerciu vostres Drets d'aquesta mateixa web.
7. Legislació
Aquesta política de privacitat es regeix, en tots i cadascun dels seus apartats, pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i altres normatives relacionades.
8. Confidencialitat correus electrònics
Els missatges de correu electrònic i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de DL. Si rep un correu sense ser el destinatari final, si us plau, elimineu i informeu-nos contestant el propi correu electrònic.
9. Actualització
Aquesta política de privacitat s'ha revisat per última vegada maig de 2018.